Förvärvsstrategi för binära optioner

Förvärvsstrategi för binära optioner

Vilka är vi? – Maxkompetens

START ÖVRIG NU
Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag - VBG Group

VBG Group är en internationell industrikoncern med mer än 1 600 medarbetare i 18 länder. Moderbolaget VBG Group AB är en långsiktig ägare som med gedigen industriell kompetens, stark företagskultur och finansiell uthållighet bidrar med aktiv styrning av koncernens fyra helägda divisioner.

Förvärvsstrategi Förvärv är en av de viktigaste komponenterna i ADDvise-koncernens tillväxtstrategi. Syftet med förvärven är att skapa en kritisk volym i de olika branscher som koncernen verkar inom.

För det andra strävar många kunder efter att krympa sina interna service- och underhållsavdelningar vilket ökar efterfrågan på extern service och support.

--> Silverbullet Film är ett filmproduktionsbolag som också arbetar med ett digitalt erbjudande för webben och mobilt. En av de ledande bolagen i Västsverige. Omsätter ca 20 mkr.
Investeringen gjordes 2007. Onoterat. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.


Vi utmanar dagligen våra kunder i sina val av kandidater för att det ska bli den bästa medarbetaren för positionen. Utmaningen är göra de långsiktigt kloka valen, varje gång. Detta skapar verkligt mervärde för våra kunder och gör dem till morgondagens vinnare.

HANDEL MED BINÄRA OPTIONER
Affärsmodell | Christian Berner Group
LÄMNA ETT SVAR